0981.500.138

Đèn Nhà Xưởng Công Nghiệp 100W

Đèn nhà xưởng công nghiệp tạo ra ánh sáng trung thực và môi trường chiếu sáng ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác cảu người sử dụng. Trong quá trình làm việc liên tục nếu đèn led kém sẽ ảnh hưởng lớn đến con người lao động.