TẦM NHÌN

FALCON COMPANY Luôn ở hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng: đèn nhà xưởng, đèn công trình, đèn phòng nổ.

Tập trung vào lĩnh vực mà Falcon ưu tiên tham gia.Thể hiện ý chí, quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Falcon. Thể hiện quy mô, thị phần rộng lớn đến toàn thể các tỉnh thành của tổ quốc

SỨ MỆNH

FALCON COMPANY Sứ mệnh tiên phong về chất lượng và dich vụ. Phục vụ khách hàng theo phương châm :” tốc độ hơn quy mô”. Với mục đích khách hàng dùng những sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường, có tinh thần đóng góp vì một xã hội thịnh vượng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

FALCON COMPANY Và bạn hàng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên, tôn trọng và thực thi pháp luật.

Lợi ích chung.

Đặt lợi ích chung lên trên người cấp dưới phục tùng người cấp trên, thành viên phục tùng cộng đồng.

Falcon Company và bạn hàng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên và tôn trọng thực thi pháp luật.

Falcon Company xem lợi ích của tổ quốc là tối thượng.

Tham gia – Hợp tác

Mỗi các nhân biết hợp tác, khiêm tốn, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thanh công việc đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Hoàn thành công việc là cá nhân hoàn thành và tập thể hoàn thành. Các thành viên của Falcon biết hợp tác tạo ra sức mạnh mới làm gia tăng tài sản chung, thông tin, trí thức, nguồn lực cùng liên kết tạo sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo, công nghệ cao cùng nhau xây dựng thị trường chung. Falcon và bạn hàng hợp tác từ đó có lợi ích lớn hơn, bền vững hơn.

– Thông qua sự tham gia của mọi cán bộ công nhân viên Falcon, các doanh nghiệp liên kết tạo ra văn hóa doanh nghiệp năng động.

– Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công quyền và tư nhân trong các nền kinh tế đang phát triển nơi mà chúng tôi hiện diện, với mục tiêu thay đổi tích cực về nền kinh tế và xã hội lâu bền tại các cộng đồng này.

– Hình thành các liên minh với các đối tác- Những người mang lại những kỹ năng và kiến thức cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Sáng tạo:

– Sáng tạo là phẩm chất cần có thể đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều, đa dạng, phức tạp. Sáng tạo để tìm kiếm bạn hàng mới, thị trường mới, sáng tạo là chất kết nối giữa Falcon với bạn hàng nhằm giải quyết nhu cầu mới cho thị trường, cuộc sống. Cho nên mọi người cần sáng tạo trong mọi việc chúng ta làm.

Chuyên nghiệp:

Tính chuyên nghiệp được thể hiện qua tiết kiệm của cải, thời gian để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính chuyên nghiệp được phát triển do học tập tự giác, tự ý thức, rèn luyện nhân cách, hoàn thiện chuyên môn, làm chủ công nghệ.

– Mỗi thành viên của Falcon Company phải là chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động. Mỗi cá nhân của Falcon có hiểu biết sâu sắc, có kỹ năng thành thạo trong lĩnh vực của mình.

Falcon Copany là nơi cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho cộng đồng.

Cùng phát triển:

Falcon Company phát triển cá nhân tiến bộ

Falcon Company và thành viên có cùng lợi ích cùng phát triển hài hòa hợp lý.

Falcon Company và bạn hàng cùng nhau phát triển trong cộng đống phát triển.

– Falcon Company phát triển nhân viên phát tài.

Mong muốn:

Là đối tác tin cậy của bạn hàng

– Đối với công ty khách hàng luôn “nghĩ đến trước tiên – lựa chọn đầu tiên”.

– Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.

Triết lý kinh doanh:

” Lợi nhuận là mục tiêu nhưng thứ quan trọng hơn lợi nhuận là cơ hội kinh doanh”.

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Legacy Yên Tử

Resort FLC Quy Nhơn

Golden Hotel

Tổ Hợp Nhiệt Điện Nghi Sơn

Bia Sài Gòn Kiên Giang

Cocacola Thủ Đức Sài Gòn

Tin Tức liên quan