096.77.66.353

Đèn Led Nhà Xưởng 50W Falcon

Đèn led nhà xưởng 50w được lựa chọn lắp đặt chiếu sáng nhà xưởng, khu công nghiệp. Dựa trên công nghệ chiếu sáng led cao cấp. Đèn led cho nhà xưởng giúp thức đẩy công việc ngày càng nâng cao cho việc sản xuất.