Đèn Phòng Nổ 200W

Đèn phòng nổ sản phẩm được sử dụng lắp đặt nhiều tại các nhà xưởng. Falcon chuyên cung cấp các sản phẩm thiết bị điện chiếu sáng cao cấp. Chúng tôi tự hào về sản phẩm đèn công nghiệp, đèn nhà xưởng lắp đặt trên toàn quốc.